AVG

 

Hieronder treft u de privacyverklaring aan van Muziekspel i.v.m. de AVG wetgeving.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Muziekspel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Muziekspel.

Dit zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • De naam en geboorte datum van uw kindje die meedoet aan de muziekles.
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

  WAAROM Muziekspel GEGEVENS NODIG HEEFT :

  Muziekspel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan Muziekspel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

  HOE LANG Muziekspel GEGEVENS BEWAART :

  Muziekspel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  DELEN MET ANDEREN : Muziekspel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN :

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@muziekspel.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  BEVEILIGEN : Muziekspel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Muziekspel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@muziekspel.nl.